Begroting 2020

Gemeente Oirschot logo

Benieuwd hoeveel inkomsten de gemeente Oirschot ontvangt en waaraan zij dat geld uitgeven in 2020?
Wij hebben dit voor u overzichtelijk gemaakt in de begroting 2020.

De begroting is opgedeeld in vijf programma‘s. U ziet de uitleg van het programma en de inkomsten (+) en de uitgaven (-) per programma. De inkomsten en uitgaven zijn niet in elk programma in balans. Dat komt omdat er grote inkomsten (bijvoorbeeld uit de algemene uitkeringen en door belastingheffingen) binnenkomen in het programma Bestuur en dienstverlening. Deze inkomsten worden vervolgens weer in de diverse programma‘s geïnvesteerd om zo werkzaamheden te bekostigen.

Klik op de verschillende programma‘s voor meer informatie.

Grafische cirkel ter illustratie

De begroting is op
29 oktober 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

De volledige begroting
kunt u lezen op www.oirschot.nl/begroting

Begroting 2020
in één oogopslag

Uitgaven/inkomsten
Bedragen x €1000
Grafisch element 2. Ondernemen

2. Ondernemen

Ondernemerschap, eigenaarschap, zelfredzaamheid en duurzame netwerken dat is ondernemen in 2020.

Grafisch element 4. Beheer openbare ruimte

4. Beheer
openbare ruimte

Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte met aandacht voor klimaat, leefbaarheid en duurzaamheid.

Grafisch element 5. Bestuur en dienstverlening

5. Bestuur en
dienstverlening

Een sterke gemeente: krachtig bestuur, goede en kwalitatieve dienstverlening en de financiën op orde.

Grafisch element 1. Sociale leefomgeving

1. Sociale
leefomgeving

Iedereen draagt bij naar vermogen, we hebben oog voor elkaar, helpen waar nodig en bieden een veilige leefomgeving aan alle inwoners.

Grafisch element 3. Ruimtelijke leefomgeving

3. Ruimtelijke
Leefomgeving

Actuele ruimtelijke plannen, snelle vergunningverlening en het stimuleren van marktpartijen om juiste woonsegmenten aan te bieden.

Tarieven
Belastingheffingen

De tarieven (berekend voor een meerpersoonshuishouden) in dit over- zicht stelt de gemeenteraad in december 2019 definitief vast

Tarieven Belastingheffingen
Inkomsten gemeente 2020
Inkomsten van het rijk
26 miljoen
Andere inkomstenbronnen
zoals lokale heffingen*

16 miljoen
Totale inkomsten
42 miljoen

*Inkomstenbronnen
uit lokale heffingen

Totaal € 10,1 miljoen

In percentage opgebouwd uit:
Onroerende zaakbelasting (OZB)
64%
Afvalstoffenheffing
12%
Rioolrechten
14%
Toeristenbelasting
3%
Bouwleges
4%
Leges
3%
100%